DHZO Bratislava - Petržalka

Dobrovoľný Hasičský Zbor Obce

O povolaní ktoré sa pre každého stalo poslaním a nevieme si život bez neho predstaviť. Láska k blížnemu stvorila hasiča, chodíme tam, odkiaľ iní utekajú. Naším osudom je bolesť a utrpenie iných. Nikto z nás nevie či do služby neodchádza naposledy, či sa vráti domov k svojej rodine. Boli sme vychovaní ovládať sami seba. Ovládame strach nás i strach a neistotu iných. Sme pre nich často ta posledná nadej a preto prehru znášame veľmi ťažko